Nhập môn Trí tuệ nhân tạo (AI) với IoT

Khoá học Nhập môn Trí tuệ nhân tạo (AI) với mục tiêu giúp học viên:

  • Hiểu biết về AI và IoT: Học viên sẽ hiểu rõ về các khái niệm cơ bản của Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) và Internet of Things (IoT), bao gồm cách chúng hoạt động, tương tác với nhau.
  • Các kỹ thuật AI cơ bản: Học viên sẽ học cách huấn luyện các kỹ thuật AI như xử lý tiếng nói, nhận dạng khuôn mặt, xử lý dữ liệu, …
  • Ứng dụng AI trong IoT: Học viên sẽ phát triển khả năng áp dụng AI vào các thiết bị IoT

Nội dung Khoá học

Chủ đề 1: Giới thiệu công nghệ Trí tuệ nhân tạo

Chủ đề 2: Thị giác máy tính (Computer Vision)
Chủ đề 3: Nhận dạng và xử lý âm thanh
Chủ đề 4: Thiết lập kết nối phần cứng và hiện thực bảng điều khiển
Chủ đề 5: Hiện thực phần giám sát môi trường cho dự án nông trại thông minh
Chủ đề 6: Hiện thực phần tưới tiêu thông minh cho nông trại thông minh
Chủ đề 7: Tìm hiểu phân tích dữ liệu cho nông trại thông minh
Chủ đề 8: Hiện thực phát hiện bất thường, phân loại và thu hoạch cây trồng cho nông trại thông minh
Chưa tham gia
3.000.000 ₫

Khoá học bao gồm

  • 16 Bài học