Xác suất thống kê (Statistical Probability)

Xác suất thống kê, như tên gọi, bao gồm hai phần là xác suất và thống kê. Xác suất là đại lượng đo lường khả năng xảy ra của một hiện tượng. Trong khi đó, Thống kê là lý thuyết và phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu về các hiện tượng cần quan sát.

Các mô hình học máy hay khoa học dữ liệu đều bắt nguồn từ toán, trong đó xác suất và thống kê giúp giải quyết phần lớn các bài toán về máy học trong đời sống hằng ngày cũng như trong các bài toán ra quyết định của các doanh nghiệp.

Khóa học “Xác suất thống kê” của DevUP được thiết kế để học viên nắm bắt toàn diện những kiến thức căn bản về xác suất thống kê. Khóa học này sẽ trang bị cho các bạn đầy đủ những kiến thức cần thiết, là nền tảng để tìm hiểu sâu hơn về học máy và khoa học dữ liệu.

Trong khóa học này học viên sẽ được học về biến ngẫu nhiên và các phép tính xác suất, luật phân phối xác suất (hàm khối, hàm mật độ, hàm phân phối,…), các phân phối xác suất thông dụng, giải quyết các bài toán kiểm định giả thuyết dựa trên dữ liệu thu thập được, đồng thời tìm hiểu về ước lượng biến ngẫu nhiên và ước lượng tham số.

Nội dung Khoá học

Chương 1: Ôn tập về phép đếm

Chương 2: Sự kiện ngẫu nhiên và Phép tính xác suất
Chương 3: Biến ngẫu nhiên và Luật phân phối xác suất
Chương 4: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều
Chương 5: Mẫu ngẫu nhiên và Ước lượng tham số
Chương 6: Kiểm định giả thuyết
Chương 7: Lý thuyết thông tin
Chương 8: Thực hành ứng dụng Xác suất thống kê trong Học máy và Khoa học dữ liệu
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 57 Bài học