Tìm lại cảm giác với Toán

Trong khoá học này, học viên được ôn tập một cách căn bản về các khái niệm là cơ sở quan trọng trong toán cao cấp nhằm cung cấp tiền đề cho các khoá Học máy (Machine Learning) và Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence). Trong đó, các khái niệm và phép toán với vector, ma trận, đạo hàm và vi tích phân, cùng với các khái niệm và mô hình xác suất thống kê được diễn đạt theo phương thức trực quan, dễ hiểu theo hướng vận dụng bằng các ví dụ qua các dữ liệu (data) thực tế. Chương trình được thiết kế với mục tiêu thông qua phương pháp diễn đạt trực quan kết hợp chương trình học tương tác, học viên có thể nắm và vận dụng các khái niệm toán học trong các lĩnh vực Đại số tuyến tính, Giải tích và Xác suất thống kê dưới góc độ bản chất của các khái niệm toán học thay vì ghi nhớ công thức một cách thông thường.

Chưa tham gia

Khoá học bao gồm

  • 15 Bài học