Nhập môn IoT (Internet of Things)

Khoá học giúp học viên hiểu, áp dụng và phát triển các kỹ thuật, kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc quản lý và điều khiển các thiết bị Internet of Things (IoT) thông minh.

Nội dung Khoá học

Chủ đề 1: Giới thiệu về IoT

Chủ đề 2: Lập trình ngoại vi cơ bản
Chủ đề 3: Lập trình điều khiển đồng hồ Internet
Chủ đề 4: Lập trình điều khiển đèn LED
Chủ đề 5: Lập trình cảm biến nhiệt độ
Chủ đề 6: Lập trình điều khiển màn hình LCD
Chủ đề 7: Lập trình điều khiển máy bơm
Chủ đề 8: Lập trình điều khiển công tắc Relay
Chủ đề 9: Lập trình điều khiển cảm biến độ ẩm
Chủ đề 10: Lập trình điều khiển cảm biến ánh sáng
Chủ đề 11: Bảng điều khiển Đèn và Loa
Chủ đề 12: Bảng điều khiển quan trắc
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 25 Bài học
  • 1 Quiz