Trong khoá học này học viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản tới nâng cao về lập trình bằng ngôn ngữ Python cũng như được thực hành các kiến thức đã học thông qua làm bài tập và dự án trong khoá học. Nắm vững những kiến thức này là tiền đề quan trọng giúp học viên tiếp thu được kiến thức những học phần sau một cách hiệu quả.

Miễn phí trọn đời

Khoá học bao gồm

  • 23 Bài học
  • 1 Quiz