Khoá Deep Learning Bootcamp được thiết kế với mục tiêu:

  • Giúp học viên nắm được các kỹ thuật nền tảng & quan trọng trong AI, Machine Learning, Deep Learning
  • Giúp học viên có được định hướng trở thành AI Engineer
  • Giúp học viên nắm được quy trình, các kỹ thuật chuyên sâu trong AI, Machine Learning, Deep Learning
  • Giúp học viên lập trình, phát triển & triển khai thực tế được các giải pháp AI thực tế
  • Giúp học viên hiểu và nắm được các kỹ thuật trong các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực AI như Generative AI, LLM…

Nội dung Khoá học

Phần 1: Tổng quan về AI & Lập trình Python

Phần 2: Toán học nền tảng trong AI
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 76 Bài học