Đại số tuyến tính (Linear Algebra)

Đại số tuyến tính đóng vai trò là nền tảng của Học máy và Khoa học dữ liệu – là những lĩnh vực phát triển với tốc độ rất lớn trong thời gian gần đây. Khóa học này được dày công biên soạn nhằm cung cấp và giải thích những khái niệm cơ bản của đại số tuyến tính hướng tới tạo nền tảng toán học cho Học máy và Khoa học dữ liệu.

Ngày nay, với sự phát triển của Internet cùng các nguồn tài liệu mở, việc tra cứu công thức trở nên dễ dàng khiến cho việc học toán không còn quá nặng vào ghi nhớ công thức. Các phép tính toán cũng đều có thể thực hiện nhanh chóng trên máy tính. Tuy nhiên, đây cũng là con dao hai lưỡi, khiến cho nhiều học viên tiếp cận Học máy và Khoa học dữ liệu theo kiểu “mì ăn liền”, bỏ qua bản chất toán học của các phương pháp, dẫn đến việc lúng túng khi tinh chỉnh một thuật toán để đáp ứng tính đa dạng của các bài toán thực tế.

Khác với cách tiếp cận truyền thống, khóa học Đại số tuyến tính nói riêng và các khóa học về Toán nói chung tại DevUP đều được thiết kế tập trung vào trực quan và bản chất toán học. Từ các khái niệm cơ bản nhất của Đại số tuyến tính như vector, ma trận đến những khái niệm phức tạp hơn đều được giải thích cặn kẽ về bản chất, qua đó giảm thiểu việc học thuộc lòng và ghi nhớ công thức một cách máy móc.

Nội dung Khoá học

Chương 1: Không gian vector

Chương 2: Biến đổi tuyến tính và ma trận
Chương 3: Các toán tử cơ bản của ma trận và Hệ phương trình tuyến tính
Chương 4: Định thức
Chương 5: Chéo hóa
Chương 6: Không gian tích trong
Chương 7: Thực hành ứng dụng Đại số tuyến tính trong Học máy và khoa học dữ liệu
Chưa tham gia
Khoá học này đang giới hạn đăng ký

Khoá học bao gồm

  • 41 Bài học